Cần tư vấn ? Gọi ngay: 0886.6789.70

Cách fixx lỗi add tài khoản quảng cáo vào dòng 2 của BM

Đây là lỗi mới , khi mà các bạn add một tài khoản quảng cáo mới vào dòng 2 của trình quản lý doanh nghiệp (BM)

Chúng ta có 2 cách có thể fixx được lỗi này

Cách 1: Các bạn cho via cầm tài khoản quảng cáo, làm quản trị viên BM cần add và share nhận bình thường

Theo cá nhân mình thấy cách 2, làm nhanh hơn cách 1 nên mình sẻ hướng dẩn bằng hình ảnh của cách 2:

Cách 2: Các bạn coppy link xác nhận. Cấp cho BM quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo

Các bạn mở thêm 1 tab mới, sau đó các bạn dán địa chỉ liên kết này vào tab đó, nhấn enter là

Bạn quay về tab thiết lập tài khoản quảng cáo rồi F5 là done

Đánh giá bài viết

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC OFF LINE TẠI TÂY NINH